www.50bezdez.cz
50 Českým rájem Cyklistický závod Author 50 Český ráj

Čára Čára

Fotografie


Bezděz

Královský hrad Bezděz patří k nejzajímavějším raně gotickým evropským památkám a jeho silueta je viditelná již z velké dálky a tvoří dominantu Českolipska.

Hrad Bezděz patří k posledním stavbám Přemysla Otakara II, která byla započata kolem roku 1264. Z větší části byl hrad dokončen v roce 1279, kdy se stal vězením pro královnu Kunhutu a jejího nezletilého syna Václava II., které zde po bitvě na Moravském poli držel markrabě Ota Braniborský. Královně se podařilo z hradu ujet, ale Václav byl převezen a vězněn v Braniborsku.

V roce 1300 byl hrad zastaven Berkům z Dubé, v jejichž rukách zůstal až do roku 1348, kdy ho Karel IV. vykoupil a připojil ke komornímu majetku. V této době byla v okolí vybudována rybniční síť, v jejímž středu byl tzv. Velký rybník, dnešní Máchovo jezero. V některých pramenech je jako královský hrad Bezděz uváděn až do roku 1588, ve skutečnosti jej již Václav IV. v roce 1398 zastavil svému bratranci markraběti Prokopovi. V roce 1419 získal hrad do zástavy Jan Michal z Michalovic a jeho synu Jindřichovi Michalovi nechal král Zikmund kromě hradu zapsat také město Bělou, velký rybník pod Doksy s příslušnými městečky a vesnicemi. Rodu Michalovců patřil hrad do roku 1445, kdy ho získal Jan ze Smiřic. Po jeho popravě roku 1453 se hrad nakrátko vrátil do rukou příslušníka rodu Michalovců a před rokem 1471 jej získal Jan Tovačovský z Cimburka. Po celou první polovinu 16. století byl hrad v držení potomků Jana z Janovic. V druhé polovině se v rychlém sledu vystřídala celá řada majitelů. V roce 1607 Bezděz získal Václav starší Berka z Dubé a Lipého, který byl odsouzen za účast na stavovském povstání v letech 1618 – 1620 ke ztrátě majetku.

V roce 1622 získal zkonfiskované panství Adam z Valdštejna na Hrádku nad Sázavou. Již následujícího roku přešel do rukou slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Za jeho vlády došlo k nejvýraznějším zásahům do raně gotické podoby hradu, neboť Valdštejnovým záměrem bylo vybudovat z Bezdězu gmoderní vojenskou pevnost. Z tohoto důvodu byly konci 20. let 17. století vybudovány trojboké bastiony a čtverhranné bašty. Krátce na to došlo k přehodnocení původního záměru a na hrad byli povoláni mniši augustiniáni a později montserratští benediktini. Roku 1642 se hradu zmocnili Švédové, značně ho vyplenili a dokonce i vypálili. Definitivní přeměna hradu na klášter a poutní místo nastala teprve dlouho po skončení třicetileté války. Osmnácté století přineslo zkázu a chátrání hradu, klášter byl nařízením Josefa II. zrušen.

Bezděz byl mnohokrát opěvován básníky a umělci. Nejvíce snad zapůsobil na Karla Hynka Máchu, který hrad navštívil šestkrát. Přímým ohlasem těchto návštěv je báseň Večer na Bezdězi, napsaná v roce 1834.

Nejpůsobivějším prostorem hradu je hradní kaple, vystupuje osamoceně z hmoty areálu východním směrem. K horní části hradu patří i královský palác, kde byly situovány reprezentativní místnosti. Pro panorama Bezdězu je charakteristická velká věž, ze které je nádherný rozhled do krajiny.

Turistické informace:
http://www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/&pamatka=4&co=uvod

Prohlédněte si

Čára
Mapa - Branžež / Nová Ves Kudy na 50 Bezděz?
Mapa & Popis
Čára
Trať závodu Mapa s vyznačenou
tratí závodu
Čára
Fotografie Památky a dominanty
Máchova kraje
Čára
Další weby Tématické weby
o Máchově kraji
Čára

Závod je součástí seriálu

AUTHOR MARATON TOUR 2009

Sportovní výživu zajišťuje Amix

Amix

Obsah  ©  Klouček s.r.o. 2012       Dynamické skripty  ©  Jan Hejdrych 2003       Design  ©  Ondřej Aust 2003        Přístupů od 3. 3. 2003: 2386238/3211220